o nás

V oblasti priameho marketingu máme na Slovensku najviac skúseností a venujeme sa mu už od roku 1994. Za nami sú tisíce návrhov, zrealizovaných kampaní a výsledkov.
Ako jediní na Slovensku vládneme celému životnému cyklu marketingovej komunikácie, ktorú samy zabezpečujeme a teda nielen vieme, ale aj môžeme zvoliť cesty a spôsoby komunikácie v tom najvhodnejšom čase pre nášho klienta.

naše služby

Stratégia a tvorba DM kampaní

vytvorenie a nastavenia základných princípov, zmyslu a postupnosti komunikácie, stanovenie cieľov

Produkcia marketingových zásielok

posúdenie komunikačnej zrozumiteľnosti pre klientom vytvorené materiály, návrh marketingových vizuálov, návrhy formátov, spôsobov balenia a ich realizácia bez ohľadu na to, či sa jedná o jednotky kusov alebo o milióny

Scanovanie, digitalizácia, homologizácia, verifikácia

klientských dát a štrukturovaná archivácia fyzických nosičov (napr. prihlášky so súhlasmi na komunikáciu, objendávky a pod.)

Online a mobilný marketing

rýchly a cielený komunikačný nástroj, ktorý sme priviedli k takmer dokonalosti v online komunikácii cez náš unikátny systém SmartSMS

Dáta a dátová analytika

vytvoríme profiláciu a segmentáciu subjektov, aby sme našli najvhodnejšiu cieľovú skupinu. Pracujeme s našimi permanentne aktualizovanými dátami alebo analyzujeme dáta klientov

Telemarketing (call centrum)

aktívny predaj produktov s dôrazom na Cross-Sell a Up-Sell

Geomarketing

vyhľadanie lokalít s najvyšším potenciálom predaja alebo rozvoja, príp. vyhodnotenie úspešnosti kampaní